dr Urszula Horwath

doktor nauk o zdrowiu, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta.

Studia psychologiczne

Ukończyłam na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2008 roku.

Tytuł doktora nauk o zdrowiu

Uzyskałam, z wyróżnieniem, na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ w Krakowie w 2019r.

Tytuł specjalisty psychologa klinicznego

Odbyłam 4-letnią specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej zakończoną egzaminem w Centrum Egzaminów Medycznych i otrzymałam tytuł specjalisty psychologa klinicznego. Jestem wpisana do Rejestru Polskich Psychologów Klinicznych prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz na Listę Psychologów Klinicznych Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej.

Kształcenie Psychoterapeutyczne

Zdobyłam w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Przynależę do:

Aktualnie współpracuję z:

W trakcie swojego rozwoju zawodowego odbyłam liczne staże oraz współpracowałam m.in. z: