W swojej praktyce klinicznej

pomagam, przede wszystkim, osobom dorosłym, które:

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami (dziećmi oraz dorosłymi) po amputacji kończyny, w procesie adaptacji do zmiany życiowej oraz powrotu do aktywnego życia.

Prowadzę: wsparcie interwencyjne, diagnozę psychologiczną, psychoterapię oraz psychoedukację osób doświadczonych amputacją oraz ich rodzin.

Amputacja kończyny to bardzo trudne doświadczenie, które wnosi w życie osoby i jej bliskich szereg zmian, a wraz z nimi najczęściej poczucie zagubienia, dezorientacji i osamotnienia. Profesjonalna pomoc psychologiczna jest istotna w procesie oswajania się z nową sytuacją życiową oraz w przebiegu rehabilitacji i korzystnego przystosowania do protezy.

Współpracuję w tym zakresie z Fundacją Poland Business Run oraz Centrum Rehabilitacyjnym Znowu w Biegu.

Dla portalu Aktywizuj.pl piszę cyklicznie artykuły psychoedukacyjne dotyczące psychologicznych aspektów związanych z niepełnosprawnością oraz powrotem do aktywnego życia.

Posiadam długoletnie doświadczenie w pracy z seniorami oraz ich rodzinami.

Prowadzę diagnozę psychologiczną, psychoedukację oraz psychoterapię osób starszych, które doświadczają trudności oraz kryzysu, związanych:

Prowadzę również wykłady psychoedukacyjne dla Klubów Seniora, Centrów Aktywności Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku.